شماره حساب های بانکی

اگر امکان پرداخت هزینه سرویس خود به صورت آنلاین از طریق درگاه های پرداخت باران سایت را ندارید، میتوانید از طریق کارت به کارت یا واریز وجه به شماره حساب های باران سایت اقدام به پرداخت و تحویل سرویس خود کنید 

در این روش پس از واریز وجه به یکی از شماره حساب ( کارت ) های زیر ، لازم است اطلاعات پرداخت خود را پس از ورود به  ناحیه کاربری به بخش مدیریت یا مالی تیکت نمایید

کلیه شماره حساب ها به نام “ الیاس ملکی مقدم زیارت ” می باشد

&